Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Kategoria:
Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.05.2019 r., tj. czwartek, zorganizowana zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, są to elementy wyposażenia mieszkania oraz przedmioty o dużych gabarytach, których nie możemy wrzucić do śmietnika ze względu na ich rozmiar, a są przedmiotami codziennego użytku: szafy, sofy, krzesła, fotele, stoły, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, rowerki dziecięce, ramy okienne bez szyb, drzwi, materace oraz opony od samochodów osobowych.


Odpady należy wystawić w dniu ich wywozu do godziny. 9:00 w miejscu zbiórki odpadów:
Plac przed remizą OSP w Murowanicy
Plac przy stadionie w Centrum
Plac przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Skoczykach
Plac przy remizie OSP w Przywarówce
Plac przy Szkole Podstawowej w Kiczorach

Regulacja płatności

Kategoria:

W związku ze zbliżającym się Nowym  Rokiem i krążącą noworoczną legendą Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej uprzejmie przypomina o uregulowaniu wszelkich płatności w bieżącym roku, by 2019 rozpocząć z czystym rachunkiem przygotowanym na powodzenie finansowe. W związku z powyższym troszcząc się o dobro naszych Petentów przypominamy, że zostały wystawione faktury za ryczałtowe rozliczanie odprowadzanych ścieków. Aby uniknąć finansowych zasadzek losu spowodowanych nieuregulowaniem długów, a zarazem uniknąć odsetek ustawowych od należnych kwot, opłaty za odprowadzanie ścieków należy uiścić w kasie Urzędu Gminy, na poczcie lub w banku w terminie widniejącym na dostarczonej fakturze.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.

Kategoria:

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem zamieszczamy harmonogram, zgodnie z którym firma FCC  Polska Sp. z o.o. będzie odbierać odpady komunalne w 2019 roku.

Miesiąc

LIPNICA WIELKA
(1-207)

Czwarta robocza środa  miesiąca

LIPNICA WIELKA
(208-755)

Pierwsza robocza środa miesiąca

LIPNICA WIELKA
(756-1171)

Trzecia robocza środa miesiąca

KICZORY


Trzecia robocza środa miesiąca

Styczeń

23

2

16

16

Luty

27

6

20

20

Marzec

27

6

20

20

Kwiecień

24

3

17

17

Maj

29

8

22

22

Czerwiec

26

5

19

19

Lipiec

24

3

17

17

Sierpień

28

7

21

21

Wrzesień

25

4

18

18

Październik

23

2

16

16

Listopad

27

6

20

20

Grudzień

31

4

18

18

 

Przypominamy również, że pojemniki i zawiązane worki należy wystawić najpóźniej do godziny 7:00 w dniu odbioru.

Odczyty wodomierzy

Kategoria:

Informujemy, że od czwartku (13.12.2018 r.) wykonywane będą odczyty stanu wodomierza. W przypadku nieobecności mieszkańców, Inkasent pozostawi informację o próbie odczytu. W takim przypadku stan wodomierza należy podać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, telefonicznie lub poprzez formularz na stronie internetowej celem wystawienia faktury. W przypadku braku skrzynki pocztowej pracownik umieszcza informację w widocznym miejscu i nie odpowiada za zaginięcie informacji.