Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Gminy Lipnica Wielka (uchwała + zmiana uchwały), z dniem 30 czerwca 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej, po ponad 13 latach funkcjonowania, zakończył swoją działalność. Dziękujemy za wieloletnią współpracę wszystkim korzystającym z usług Zakładu.

Dodatkowo informujemy, że po zakończeniu pracy ZGK, wszelkie sprawy związane z gospodarką ściekową rozpatrywane będą przez Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej.

Nawiązując do ogłoszenia Wójta Gminy Lipnica Wielka (zobacz) uprzejmie informujemy, że dnia 16 czerwca 2017 r. (piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej będzie nieczynny.

Mieszkańcom rozliczającym się ryczałtowo za odprowadzane ścieki, uprzejmie przypominamy, że 26 czerwca 2017 r. upływa termin płatności za ścieki odprowadzane w drugim kwartale 2017 r. Ze względu na zmiany związane z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej i przejściem rozliczeń na inną jednostkę prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminowe uregulowanie faktur. Należy również pamiętać, że po danym terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.

 

Nawiązując do ogłoszenia Wójta Gminy Lipnica Wielka (zobacz) uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2017 r. (wtorek) Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że czas pożegnania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej ze swoją działalnością potrwa nieco dłużej niż zostało to zatwierdzone w grudniu zeszłego roku. Dnia 2 marca 2017 r. Rada Gminy Lipnica Wielka podjęła Uchwałę Nr XXV/139/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej (zobacz), zgodnie z którą zmienia się data likwidacji Zakładu z dnia 31 marca 2017 r. na 30 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z usług Zakładu do końca pierwszego półrocza bieżącego roku. W późniejszym terminie wszelkie sprawy związane z gospodarką ściekową rozpatrywane będą przez Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej.