Mieszkańcom rozliczającym się ryczałtowo za odprowadzane ścieki, uprzejmie przypominamy, że 26 czerwca 2017 r. upływa termin płatności za ścieki odprowadzane w drugim kwartale 2017 r. Ze względu na zmiany związane z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej i przejściem rozliczeń na inną jednostkę prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminowe uregulowanie faktur. Należy również pamiętać, że po danym terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.