Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Gminy Lipnica Wielka (uchwała + zmiana uchwały), z dniem 30 czerwca 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej, po ponad 13 latach funkcjonowania, zakończył swoją działalność. Dziękujemy za wieloletnią współpracę wszystkim korzystającym z usług Zakładu.

Dodatkowo informujemy, że po zakończeniu pracy ZGK, wszelkie sprawy związane z gospodarką ściekową rozpatrywane będą przez Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej.