Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

30.03.2018 r. - Termin rozliczeń ryczałtowych

Kategoria:

Przypominamy, że 30 marca 2018 r. upływa termin płatności ryczałtowej za odprowadzane ścieki z I kwartału 2018 r. Nadmieniamy, że aby uniknąć odsetek ustawowych, płatności należy uiszczać w wyznaczonym do zapłaty terminie widniejącym na fakturze. Przypominamy również, że każda nieruchomość posiada swój indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać opłatę za odprowadzanie ścieków. Konto to nie jest tożsame z kontem dla opłat ponoszonych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.