Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Nowe stawki opłat za odprowadzanie ścieków

Kategoria:

Informujemy, że na wniosek Gminy Lipnica Wielka, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnica Wielka. Nowe stawki za odprowadzane ścieki będą obowiązywać od III kwartału 2018 r. Zaktualizowane stawki opłat znajdą Państwo w zakładce "Opłaty" (zobacz), natomiast z treścią decyzji zatwierdzającej nowe taryfy, zapoznać się można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Decyzja KR.RET.070.22.2018 (zobacz).

Odczyt licznika - II kwartał 2018 roku

Kategoria:

Informujemy, że rozpoczęto wykonywanie odczytu stanów wodomierzy. Przypominamy, że w przypadku nieobecności mieszkańców, pracownik Urzędu Gminy pozostawi informację o próbie odczytu, wówczas stan licznika należy podać osobiście, telefonicznie lub poprzez formularz na stronie internetowej celem wystawienia faktury. W przypadku braku skrzynki pocztowej informacja umieszczana jest w widocznym miejscu, Urząd Gminy nie odpowiada za zaginięcie informacji.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Kategoria:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.05.2018 r., tj. wtorek, zorganizowana zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmująca szafy, sofy, krzesła, stoły, wózki dziecięce, rowerki dziecięce, dywany, wykładziny, ramy okienne bez szyb, drzwi, materace, opony od samochodów osobowych, i inne odpady wielkogabarytowe nie mieszczące się w pojemnikach na odpady.

Odpady należy wystawić w dniu ich wywozu do godz. 9:00 w miejscach zbiórki odpadów:

  • plac przed remizą OSP w Murowanicy
  • plac przy stadionie w Centrum
  • plac przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Skoczykach
  • plac przy remizie OSP w Przywarówce
  • plac przy szkole w Kiczorach

Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą w późniejszym terminie, ich zbiórkę przewiduje się na dzień 8 czerwca 2018 r.

Zbiórka elektroodpadów

Kategoria:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2018 r., tj. piątek, zorganizowana zostanie zbiórka elektroodpadów obejmująca zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery, telewizory, radia, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze itp. Odpady należy wystawić w dniu ich wywozu do godz. 9:00 w miejscach zbiórki odpadów:

  • plac przed remizą OSP w Murowanicy
  • plac przy stadionie w Centrum
  • plac przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Skoczykach
  • plac przy remizie OSP w Przywarówce
  • plac przy szkole w Kiczorach

30.03.2018 r. - Termin rozliczeń ryczałtowych

Kategoria:

Przypominamy, że 30 marca 2018 r. upływa termin płatności ryczałtowej za odprowadzane ścieki z I kwartału 2018 r. Nadmieniamy, że aby uniknąć odsetek ustawowych, płatności należy uiszczać w wyznaczonym do zapłaty terminie widniejącym na fakturze. Przypominamy również, że każda nieruchomość posiada swój indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać opłatę za odprowadzanie ścieków. Konto to nie jest tożsame z kontem dla opłat ponoszonych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.