Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Gospodarka wodno-ściekowa

Kategoria:

Akty prawa, na podstawie których świadczone są usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2017 r.) - zobacz uchwałę
  • Decyzja KR.RET.070.22.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków (od III kwartału 2018 r.) - zobacz decyzję

 

Wszystkie umieszczone na stronie dokumenty są zapisane w formacie PDF. Aby odczytać pliki PDF, w urządzeniu należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader. Najnowszą wersję programu można pobrać nieodpłatnie z witryny firmy Adobe.