Aktualności

zobacz co u nas się dzieje
czytaj więcej

Ceny i opłaty

ceny za odprowadzanie nieczystości
czytaj więcej

Jak załatwić sprawę

zawsze służymy pomocą
czytaj więcej

Akty Prawne

dokumenty do pobrania
czytaj więcej

O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności gminy Lipnica Wielka, takich jak: zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, transport nieczystości ciekłych oraz budowa, remonty sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Posiadamy odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji podejmowanych zadań oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, by jak najefektywniej spełniać wymogi obowiązującego prawa, klientów i rynku. Naszym celem jest permanentne podnoszenie świadczonych usług, by być dla Państwa solidnym partnerem w zakresie kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej.

605 079 069

TELEFON ALARMOWY

Należy kontaktować się w przypadku:
- niezbędnej i niezwłocznej interwencji pracowników ZGK
- w nagłych awariach grożących poważnymi konsekwencjami.

Telefon czynny po godzinach urzędowania ZGK. W przypadku nieuzasadnionego wezwania osoba wzywająca pracowników zostanie obciążona poniesionymi kosztami.

ZGK w obiektywie

Zobacz Galerie

Wodomierz online

PRZEJDŹ