Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Odbiór odpadów spod nr 208-755 Lipnica W.

Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych spod numerów 208-755 Lipnica Wielka

Właściwości zdarzenia

Data wydarzenia 02-Paź-2019
Data zakończenia wydarzenia 02-Paź-2019