Wszystkie umieszczone na stronie dokumenty są zapisane w formacie PDF. Aby odczytać pliki PDF, w urządzeniu należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader. Najnowszą wersję programu można pobrać nieodpłatnie z witryny firmy Adobe.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych - pobierz pdf
 • Wzór umowy o dowóz i przyjęcie ścieków na punkt zlewny - pobierz pdf
 • Wzór umowy o przyjęcie ścieków na punkt zlewny - pobierz pdf
 • Wzór umowy o odprowadzanie ścieków - ryczałt - pobierz pdf
 • Wzór umowy o odprowadzanie ścieków - wodomierz - pobierz pdf
 • Oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej przyłącza - pobierz.pdf

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 • Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej - pobierz doc
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - pobierz doc
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz doc
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych - pobierz pdf
 • Oświadczenie w sprawie różnicy między ilością osób zamieszkałych a zameldowanych (załącznik do deklaracji od nieruchomości zamieszkałych) - pobierz pdf.
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady - pobierz pdf
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych - pobierz pdf
Deklaracja otwiera się domyślnie w oknie przeglądarki, gdzie jest ona nieedytowalna. 
Aby edytować dokument należy go pobrać, a następnie otworzyć w programie Adobe Reader.