Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Gospodarka odpadami komunalnymi

Kategoria:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Rejestr działalności regulowanej:

  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - pobierz doc
  • Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej - pobierz doc
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz doc

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - pobierz pdf

Wszystkie umieszczone na stronie dokumenty są zapisane w formacie PDF. Aby odczytać pliki PDF, w urządzeniu należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader.
Najnowszą wersję programu można pobrać nieodpłatnie z witryny firmy Adobe.
Deklaracja otwiera się domyślnie w oknie przeglądarki, gdzie jest ona nieedytowalna. Aby edytować dokument należy go pobrać, a następnie otworzyć w programie Adobe Reader.