Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Harmonogram odbioru odpadów

Zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów, zgodnie z którym firma FCC Polska Sp. z o.o. będzie odbierać odpady komunalne w 2018 roku.

Przypominamy, że płatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pobierana jest w cyklu miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Wpłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy, na poczcie lub w banku na indywidualny numer rachunku bankowego, podany na przesłanej z Urzędu Gminy informacji.