Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Elektroodpady

Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych organizowane są w formie zbiórki objazdowej w wyznaczonych terminach, dwa razy w roku. Mieszkańcy informowani są o miejscach i terminie zbiórki poprzez powszechnie przyjęte formy przekazu informacji, tj. wpisy na gminnej stronie internetowej, rozwieszone ogłoszenia. Ten rodzaj odpadu odbierany jest także w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest przez firmę FCC Polska Sp. z o.o. i przekazywany do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „BIOSYSTEM” S.A. ul. Fabryczna 4, 32-540 Bolęcin.

 

W pierwszym półroczu 2018 roku planuje się wywóz odpadów elektrycznych i elektronicznych w dniu 8 czerwca 2018 r. Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej będzie informował o miejscach i godzinach odbioru odpadów.