Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Podmioty odbierające odpady

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY

FCC Polska Sp. z o.o. – Firma odbierająca odpady komunalne na podstawie zawartej umowy
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

Przedsiębiorstwo usług komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

REMONDIS Kraków Sp. z o.o.
ul. Półłanki 64
30-740 Kraków