Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Selektywna zbiórka odpadów

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Poniżej zostały zamieszczone wskazówki jak prawidłowo segregować odpady i co należy oraz nie należy wrzucać do poszczególnych pojemników i worków na odpady. Rysunek przedstawia właściwą kolorystykę pojemników i worków na odpady. Na terenie gminy Lipnica Wielka firma odbierająca odpady komunalne dostarcza pojemniki (kosze) na odpady zmieszane oraz worki o właściwej kolorystyce na odpady zbierane w sposób selektywny. W przypadku potrzeby oddania większej ilości odpadów wysegregowanych dodatkowe worki na poszczególne rodzaje odpadów mogą Państwo otrzymać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Celem dokładnego zapoznania się z informacjami proszę o kliknięcie w poniższy schemat.