Oczyszczalnia ścieków w Kiczorach zrealizowana została w ramach inwestycji o nazwie: „Budowa kanalizacji  w miejscowości Kiczory oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiczory gmina Lipnica Wielka” przeprowadzonej w ramach projektu pod nazwą „Poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę infrastruktury komunalnej w gminach pogranicza polsko – słowackiego – Lipnica Wielka (PL) oraz Stefanov (SK)”. Inwestycja objęła budowę oczyszczalni biologicznej typu ECO-LINE 2*5N o maksymalnej przepustowości Q = 140 m3/d oraz 17,88 km sieci kanalizacji sanitarnej w Kiczorach.

Na realizację inwestycji poniesiono koszty w wysokości 7 591 151,52 zł, z czego na budowę oczyszczalni ścieków przeznaczono 2 202 524,49 zł. Projekt współfinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który pokrył 83,73 % poniesionych kosztów.

System Eco-line

Jest to system oczyszczania biologicznego opartego na procesach zachodzących na stałej powłoce błony biologicznej zanurzonego złoża biologicznego, napowietrzanego w cyklu ciągłym. Technologia oczyszczania polega na stworzeniu jak najlepszych warunków dla bogatego zespołu bakterii, pierwotniaków i grzybów, które przy rozmnażaniu i rozwijaniu się mają za zadanie rozkładać materię organiczną zawartą w ściekach surowych do substancji nieorganicznych. Całość procesów oczyszczania sterowana jest automatycznie. Wszystkie zbiorniki oczyszczalni posadowione są pod ziemią, na powierzchni gruntu widoczne są jedynie klapy włazowe zbiorników.

Oczyszczalnia w Kiczorach składa się z dwóch zbiorników uśredniających, zbiornika retencyjnego, dwóch biobloków i filtra bębnowego:

  • Zbiorniki uśredniające – ich zadaniem jest ujednorodnienie składu dopływających ścieków. W zbiornikach następuje również sedymentacja drobnych zawiesin oraz wstępna redukcja zanieczyszczeń.
  • Zbiornik retencyjny – jego zadaniem jest gromadzenie dopływających ścieków ze względu na duże nierównomierności w dopływie oraz przepompowywanie ich na wyższy poziom. Zainstalowane w zbiorniku pompy mają za zadanie dawkowanie ścieków w określonych ilościach i przedziałach czasowych do dalszej części układu oczyszczania
  • Biobloki – w ich skład wchodzą  zbiorniki poliestrowe ze złożami biologicznymi. Na powierzchni płyt złoża biologicznego rozwijają się mikroorganizmy, tworząc warstewkę kilku milimetrów – błonę biologiczną. Błona biologiczna prowadzi procesy rozkładu tlenowego, jak i beztlenowego zanieczyszczeń w napływających ściekach. Procesy tlenowe zachodzą na wolnej powierzchni błony, natomiast procesy beztlenowe w głębi błony, przy samym podłożu płyty. Procesy tlenowe są efektywnie wspomagane przez ciągłe napowietrzanie.
  • Filtr bębnowy - Osadzanie wtórne przebiega w obrotowym filtrze bębnowym, gdzie następuje oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu. Przeznaczeniem filtra jest usuwanie zawieszonych cząstek stałych z wody. Ścieki, które mają być przefiltrowane, wprowadzane są do wnętrza bębna, gdzie są filtrowane przez elementy filtracyjne. Usunięte substancje stałe – osad, są wypłukiwane z elementów filtracyjnych do skrzynki szlamowej. Usunięty osad, grawitacyjnie wypływa z filtra wraz z cieczą do zbiornika – zagęszczacza osadu.

W Galerii możecie Państwo zapoznać się z materiałem zdjęciowym z realizacji budowy oczyszczalni ścieków.