Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki bezodpływowe (szambo) - zbiorniki służące do gromadzenia ścieków do czasu ich wywiezienia do oczyszczalni. Jest to rozwiązanie stosowane na terenach niemających możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej.

Najczęściej dostępne są zbiorniki w wersji gotowej do montażu, który polega na wykonaniu wykopu, wstawieniu zbiornika, podłączeniu rur i przysypaniu zbiornika. Zbiorniki powinny posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany, a także szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości.

Rodzaje zbiorników bezodpływowych:

  • betonowe - Zbiorniki te są bardzo ciężkie. Aby były szczelne, powinny być wykonane z betonu zagęszczonego o obniżonej nasiąkliwości,
  • z tworzyw sztucznych - lekkie zbiorniki, łatwe w transporcie. Są szczelne i odporne na działanie ścieków.

Ze względu na gromadzące się w zbiornikach gazy, zbiorniki powinny posiadać właściwe odpowietrzenie, wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. W przypadku braku otworów wentylacyjnych w zbiorniku wzrasta ciśnienie powstających gazów, powodując wtłaczanie nieprzyjemnych zapachów przez urządzenia sanitarne do wnętrza budynku. Należy pamiętać, że gazy znajdujące się w zbiornikach są gazami toksycznymi, należy zachować ostrożność.

Poziom nagromadzonych ścieków może być monitorowany tradycyjnie - zdejmując pokrywę zbiornika, lub poprzez wskazanie sygnalizatora poziomu ścieków, informującego o konieczności wywiezienia nieczystości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki do 10 m3 w zabudowie jednorodzinnej powinny być oddalone:

  • minimum 5 m od okien i drzwi budynków,
  • minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Należy pamiętać, że korzystanie ze zbiornika bezodpływowego na ścieki wiąże się z jego opróżnianiem przez szambiarkę, w związku z czym trzeba uwzględnić jej wjazd na teren nieruchomości przy planowaniu lokalizacji zbiornika.