Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Ekoprojekt

Zgodnie z Uchwałą „antysmogową” dla Małopolski od 1 lipca 2017 r. można instalować jedynie nowoczesne urządzenia spełniające normy. Takie urządzenia będą też jedynymi możliwymi do stosowania od początku 2027 r. Listę niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu odnaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Lista ta zawiera zgłoszone urządzenia grzewcze, które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniach Komisji Unii Europejskiej.

Lista urządzeń grzewczych spełniających wymogi ekoprojektu (zobacz)

Dostawcy kotłów na paliwa stałe są zobligowani do oznaczenia ich etykietą efektywności energetycznej. Klasy energetyczne przypisywane będą od najgorszej klasy G do najlepszej klasy A+++, są one przypisywane na podstawie współczynnika efektywności energetycznej. Współczyniki te wyznaczane są w oparciu o sprawność użytkową kotła stosując współczynniki korygujące określone przez UE.