Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Nakazy i zakazy

OD 1 LIPCA 2017

 • można instalować jedynie nowoczesne urządzenia spełniające normy
 • nie wolno spalać mułów, flotów i wilgotnego drewna

 

DO KOŃCA 2022

 • trzeba wymienić wszystkie „kopciuchy” (kotły nie spełniające wymogów 3 klasy emisyjności)
 • kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoporojektu

 

OD POCZĄTKU 2027 można używać jedynie:

 • nowoczesnych urządzeń spełniających normy ekoprojektu
 • kotłów 5. klasy, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 roku

 

Już od 2017 r. w Małopolsce GRZYWNA DO 5000 ZŁOTYCH za palenie:

 • mułem węglowym
 • flotami węglowymi
 • drobnym miałem węglowym (paliwem, gdzie drobnego węgla – ziarno 0-3 mm – jest ponad 15%)
 • zawilgoconym drewnem (drewnem lub biomasą o wilgotności ponad 20%, drewno musi być sezonowane co najmniej przez dwa lata)

 

KONTROLA - dokumentacja potwierdzająca:

 • stosowane urządzenia grzewcze spełniają wymagania uchwały (instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań)
 • stosowane paliwa są właściwej jakości (faktura zakupu paliwa, świadectwo jakości)

 

Zgodnie z Uchwałą "antysmogową" dla Małopolski - Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.