Zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów, zgodnie z którym firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. będzie odbierać odpady komunalne w 2017 roku.

Przypominamy, że płatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pobierana jest w cyklu miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Wpłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy, na poczcie lub w banku na indywidualny numer rachunku bankowego, podany na przesłanej z Urzędu Gminy informacji.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2017 ROK (PDF)