Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Gospodarka odpadami komunalnymi

Kategoria:

Stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych

Ilość osób

Selektywna zbiórka odpadów [zł]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]

1 osoba

10,00

20,00

2 osoby

20,00

40,00

3 osoby

30,00

60,00

4 osoby

40,00

80,00

5 osób

50,00

100,00

Powyżej 5 osób, dopłata do każdej kolejnej osoby

5,00

20,00

 

 

Stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

Pojemność pojemnika

Selektywna zbiórka odpadów [zł]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]

120 litrów

40,00

66,00

240 litrów

50,00

100,00

1 100 litrów

150,00

216,00

7 000 litrów (Kp-7)

600,00

1 200,00

10 000 litrów (Kp-10)

1 620,00

3 240,00

 

 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Rodzaj nieruchomości

Selektywna zbiórka odpadów [zł/rok]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł/rok]

Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

110,00

220,00