Program Ochrony Środowiska

Kategoria:

Program ochrony środowiska zawiera dążenia do poprawy środowiska w Gminie zwracając szczególną uwagę na ochronę i rozwój walorów środowiska, racjonalną gospodarkę jego zasobami, a także ograniczanie negatywnego wpływu na jego komponenty. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipnica Wielka przedstawia aktualny jego stan, określa niezbędne zadania, których realizacja ma prowadzić do jego poprawienia, oraz określa koordynację decyzji administracyjnych oraz działania inwestycyjne podejmowane przez instytucje i podmioty w zakresie ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska w Gminie Lipnica Wielka